Contributie

AHC Noorderlicht heft contributie. De contributie wordt ieder seizoen door de ALV vastgesteld. Hieronder vind je de contributiebedragen en het contributiebeleid.

Categorie Leeftijd Opmerking Contributiebedrag
Funkey/Benjamins <6  niet competitiespelend
€ 100
6-7 competitiespelend
€ 175
E 8-9 competitiespelend
€ 200
D 10-11 competitiespelend
€ 220
C 12-13 competitiespelend
€ 250
B 14-15 competitiespelend
€ 275
A 16-17 competitiespelend
€ 300
G-Hockey (mensen met een beperking)
€ 100

Aanmelden lidmaatschap
Nieuwe leden betalen geen inschrijfkosten en betalen de contributie pro rato over de resterende seizoensperiode. Nieuwe leden die vanaf het begin van de lentecompetitie (maart) starten met trainen en spelen, betalen de helft van de seizoenscompetitie.

Afmelden lidmaatschap
Het lidmaatschap dient voor 1 juni opgezegd te worden. Deze opzegdatum/termijn is niet van toepassing op leden die via Stadspas dan wel Jeugdfonds Sport lid zijn. Van deze leden ‘stopt’ iedere zomer het lidmaatschap. Het bestuur zal met deze leden in overleg gaan en helpen bij het opnieuw aanvragen van contributie vergoeding via Stadspas dan wel Jeugdfonds Sport. Leden die gedurende het seizoen het lidmaatschap opzeggen, blijven contributieplichtig voor het gehele seizoen. Alleen bij een gegronde reden (bijv. van medische aard waardoor hockeyen langere tijd niet mogelijk is) kan van deze verplichting worden afgeweken. Het lid stuurt hiervoor een gemotiveerd verzoek naar het bestuur.

Aanmaningsprocedure
Vanzelfsprekend gaan wij ervan uit dat alle leden aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is het bestuur genoodzaakt de volgende maatregelen te nemen:
1e herinnering: geen sanctie
2de herinnering: € 12.50 administratiekosten
3de herinnering: € 25.- administratiekosten en 1 maand schorsing
4de herinnering: royement, melding KNHB, uitbesteding incassobureau
incl. incassokosten, wettelijke rente etc.

KvK nummer : 76668193